IMM-urile cu vechime de cel putin 1 an, cu 0 – 249 angajati si profit in cel putin unul din exercitiile financiare din ultimii doi ani pot obtine granturi nerambursabile intre 50-000 si 200.000 euro prin Programul Operational Competitivitatea (POC) – Granturi pentru Investitii Productive 2020. Aceste fonduri nerambursabile se acorda pentru extinderea/reabilitarea/modernizarea capacitatilor de productie existente, realizarea unor capacitati de productie noi, achizitionarea de echipamente, utilaje si instalatii, precum si pentru modernizarea, reabilitarea, extinderea cladirilor existente sau achizitionarea unor cladiri destinate activitatilor de productie noi.

Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor

Granturile au o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro.

Cofinanțarea proprie a beneficiarilor este:

 • minim 15% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunile mai puțin dezvoltate (punctajul maxim se acorda pentru o cofinanțare > 35%)
 • minim 30% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunea București-Ilfov (punctajul maxim se acorda pentru o cofinanțare > 45%).

Se vor finanța investițiile necesare pentru:

a) extinderea capacităților de producție existente, precum și extinderea capacităților de prestări de servicii;

b) realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare de servicii;

c) reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente precum și reabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestare de servicii.

Categorii de cheltuieli ce pot fi finanțate:

a) cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente inclusiv echipamente IT, utilaje, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului, cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, etc.

b) cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;

c) cheltuieli cu echipamente inclusiv echipamente IT, tehnologii, utilaje, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, de natură mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente.

Grilă de Punctaj POC Granturi pentru IMM-uri pt Investiții 2020

a) criterii de evaluare a rentabilității proiectelor de investiții (RIR) – punctaj maxim 25

 • RIR < 5% – 10 puncte
 • RIR >/= 5,01% < 7,5% – 15 puncte
 • RIR .>/= 7,51% – 25 puncte

b1) criterii privind cofinanțarea proiectelor de investiții – punctaj maxim 35

 • Peste 35% – 35 de puncte
 • > 25% și <35% – 30 de puncte
 • > 20 și < 25% – 20 de puncte
 • > 15 și < 20% – 10 puncte

b2) pentru regiunea B-IF punctajul se acordă după cum urmează – punctaj maxim 35

 • Peste 45% – 35 de puncte
 • > 40% și < 45% – 30 de puncte
 • > 35% și < 40% – 20 de puncte
 • > 30% și < 35% – 10 puncte

c) raportul dintre cuantumul grantului solicitat și profitul operațional înregistrat pe anul fiscal anterior – punctaj maxim 30

 • </= 3 – 30 de puncte
 • > 3 și </= 4 – 15 puncte
 • > 4 – 5 puncte

d) apartenența domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negative al balanței comerciale, respective importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de INS – punctaj maxim 10

 • Sold negativ – 10 puncte
 • Sold pozitiv – 0 puncte
ro_RORomanian