IMM-uri din domeniile de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia, servicii din domeniul transporturilor, agențiile de turism, editurilor/librăriilor/bibliotecilor, industriilor creative, precum și al organizărilor de evenimente a căror activitate curentă a fost afectată de răspândirea virusului SARS – CoV -2 sau a căror activitate a fost interzisă ori redusă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă.

Granturi pentru IMM-uri pentru Investitii 2020

Rata de cofinanțare

Minim 15% din valoarea grantului solicitat.

Valoarea maximă a grantului pentru capital de lucru

  • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, cuprinsă între 5.000 – 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;
  • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, cuprinsă între 13.501 – 1.000.000 euro valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.

Cheltuieli eligibile

  • Capital de lucru: materii prime, stocuri, datorii către bugetul de stat, chirie;
  • Achiziții simple: echipamente de protecție în context COVID, obiecte de Inventar și mijloace fixe pentru activitatea curentă, echipamente și utilaje.

Grilă de Punctaj POC Granturi pentru IMM-uri pentru Capital de Lucru 2020

Cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate la finanțare în ordinea depunerii cererii cu respectarea criteriilor de eligibilitate. NU există grilă de punctaj.

Listă Cheltuieli Eligibile Program POC Granturi pentru IMM-uri pentru Capital De Lucru

•       Cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri precum și alte categorii  de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;

•       Datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;

•       Cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;

•       Cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte;

•       Cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS – CoV- 2;

•       Cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;

•       Cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității;

•       Cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.

ro_RORomanian