Programul Granturi Pentru IMM-uri Capital de Lucru 2020​

IMM-uri din domeniile de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia, servicii din domeniul transporturilor, agențiile de turism, editurilor/librăriilor/bibliotecilor, industriilor creative, precum și al organizărilor de evenimente a căror activitate curentă a fost afectată de răspândirea virusului SARS – CoV -2 sau a căror activitate a fost interzisă ori redusă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă.

Granturi pentru IMM-uri pentru Investitii 2020

Rata de cofinanțare

Minim 15% din valoarea grantului solicitat.

Valoarea maximă a grantului pentru capital de lucru

 • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, cuprinsă între 5.000 – 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;
 • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, cuprinsă între 13.501 – 1.000.000 euro valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.

Cheltuieli eligibile

 • Capital de lucru: materii prime, stocuri, datorii către bugetul de stat, chirie;
 • Achiziții simple: echipamente de protecție în context COVID, obiecte de Inventar și mijloace fixe pentru activitatea curentă, echipamente și utilaje.

Grilă de Punctaj POC Granturi pentru IMM-uri pentru Capital de Lucru 2020

Cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate la finanțare în ordinea depunerii cererii cu respectarea criteriilor de eligibilitate. NU există grilă de punctaj.

Listă Cheltuieli Eligibile Program POC Granturi pentru IMM-uri pentru Capital De Lucru

•       Cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri precum și alte categorii  de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;

•       Datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;

•       Cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;

•       Cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte;

•       Cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS – CoV- 2;

•       Cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;

•       Cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității;

•       Cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.

Programul Granturi Pentru Investitii IMM-uri 2020

IMM-urile cu vechime de cel putin 1 an, cu 0 – 249 angajati si profit in cel putin unul din exercitiile financiare din ultimii doi ani pot obtine granturi nerambursabile intre 50-000 si 200.000 euro prin Programul Operational Competitivitatea (POC) – Granturi pentru Investitii Productive 2020. Aceste fonduri nerambursabile se acorda pentru extinderea/reabilitarea/modernizarea capacitatilor de productie existente, realizarea unor capacitati de productie noi, achizitionarea de echipamente, utilaje si instalatii, precum si pentru modernizarea, reabilitarea, extinderea cladirilor existente sau achizitionarea unor cladiri destinate activitatilor de productie noi.

Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor

Granturile au o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro.

Cofinanțarea proprie a beneficiarilor este:

 • minim 15% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunile mai puțin dezvoltate (punctajul maxim se acorda pentru o cofinanțare > 35%)
 • minim 30% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunea București-Ilfov (punctajul maxim se acorda pentru o cofinanțare > 45%).

Se vor finanța investițiile necesare pentru:

a) extinderea capacităților de producție existente, precum și extinderea capacităților de prestări de servicii;

b) realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare de servicii;

c) reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente precum și reabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestare de servicii.

Categorii de cheltuieli ce pot fi finanțate:

a) cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente inclusiv echipamente IT, utilaje, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului, cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, etc.

b) cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;

c) cheltuieli cu echipamente inclusiv echipamente IT, tehnologii, utilaje, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, de natură mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente.

Grilă de Punctaj POC Granturi pentru IMM-uri pt Investiții 2020

a) criterii de evaluare a rentabilității proiectelor de investiții (RIR) – punctaj maxim 25

 • RIR < 5% – 10 puncte
 • RIR >/= 5,01% < 7,5% – 15 puncte
 • RIR .>/= 7,51% – 25 puncte

b1) criterii privind cofinanțarea proiectelor de investiții – punctaj maxim 35

 • Peste 35% – 35 de puncte
 • > 25% și <35% – 30 de puncte
 • > 20 și < 25% – 20 de puncte
 • > 15 și < 20% – 10 puncte

b2) pentru regiunea B-IF punctajul se acordă după cum urmează – punctaj maxim 35

 • Peste 45% – 35 de puncte
 • > 40% și < 45% – 30 de puncte
 • > 35% și < 40% – 20 de puncte
 • > 30% și < 35% – 10 puncte

c) raportul dintre cuantumul grantului solicitat și profitul operațional înregistrat pe anul fiscal anterior – punctaj maxim 30

 • </= 3 – 30 de puncte
 • > 3 și </= 4 – 15 puncte
 • > 4 – 5 puncte

d) apartenența domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negative al balanței comerciale, respective importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de INS – punctaj maxim 10

 • Sold negativ – 10 puncte
 • Sold pozitiv – 0 puncte
ro_RORomanian
en_USEnglish ro_RORomanian